Khóa néo dây dẫn – Khóa đỡ dây dẫn

Giá : Liên hệ

Compare

Chia sẻ

Mô tả

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5408

Vật liệu: Bằng thép nhúng kẽm nóng

Phạm vi sử dụng: Cáp AL, ACSR từ 50mm2 đến 240mm2

0963 689 668